Meer informatie over de tijdlijn van klinisch onderzoek inclusief alle fasen en stappen die een deelnemer doorloopt, vanaf begin tot einde en het moment dat de resultaten bekend worden gemaakt. Per mijlpaal en per bezoek aan de onderzoeker is meer informatie beschikbaar.

Hieronder worden de verschillende fasen uitgelegd.

Zoek klinisch onderzoek in Nederland

Wat is klinisch onderzoek?

Meer te weten komen over klinisch onderzoek.

Wat kunnen deelnemers verwachten tijdens klinisch onderzoek?

Alle informatie over het traject: vóór, tijdens en na klinisch onderzoek.