Meer informatie over de tijdlijn van een klinische studie inclusief alle fasen en stappen die een deelnemer doorloopt, vanaf begin tot einde en het moment dat de resultaten bekend worden gemaakt. Per mijlpaal en per bezoek aan de artsonderzoeker is meer informatie beschikbaar.

Hieronder worden de verschillende fasen uitgelegd.

Zoek klinische studies in Nederland

Wat is een klinische studie?

Meer te weten komen over klinische studies.

Wat kunnen deelnemers verwachten tijdens een klinische studie?

Alle informatie over het traject: vóór, tijdens en na een klinische studie.