Wie zit er achter AbbVieOnderzoek.nl en waarom?

AbbVieonderzoek.nl is ontwikkeld door AbbVie. AbbVie is een internationaal op onderzoek gericht biofarmaceutisch bedrijf. Het is onze missie om mensen met complexe aandoeningen te helpen met onze innovatieve geneesmiddelen en bijbehorende zorgoplossingen.

Onderzoek en innovatie zijn het fundament van onze organisatie. Wij richten ons op de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen die overtuigende, klinische prestaties leveren. Met klinisch onderzoek krijgen we antwoord op wetenschappelijke vragen.

De website AbbVieOnderzoek.nl is gemaakt om patiënten die deelnemen aan klinische studies en hun naasten te informeren.

Ja. Als onderdeel van AbbVieOnderzoek.nl geeft AbbVie ook medische en algemene informatie over aandoeningen, zoals praktische tips die het gemakkelijker maken om met deze aandoening te leven, en informatie over behandelingen.

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en mogen niet worden gebruikt ter vervanging van medisch advies of een behandeling door een professionele zorgverlener. U mag deze informatie niet gebruiken voor het diagnosticeren of behandelen van een medische aandoening of gezondheidsprobleem. Overleg met een professionele zorgverlener als u vragen hebt over uw gezondheid, medische aandoening, symptomen of behandelingsopties.

De belangrijkste pagina’s van de site behandelen essentiele aspecten van klinische studies. Daarnaast  is er informatie over diverse aandoeningen te vinden, en informatie over AbbVie.
Deze website is ontwikkeld om mensen te informweren over klinisch onderzoek: hij beschrijft de verschillende fasen van klinische studies, hoe ze werken en worden gecontroleerd, en levert verwijzingen naar actuele studies. De website legt uit hoe patiënten worden beschermd door diverse regelgevende instanties en levert een volledige en gedetailleerde beschrijving van het gehele proces. Daarnaast biedt een verklarende woordenlijst van termen duidelijkheid. De website biedt ook informatie over dagelijkse praktische overwegingen voor deelnemers, zodat zij zich kunnen voorbereiden en de studie goed in hun dagelijks leven kunnen integreren.
AHet is prioriteit om privacy van deelnemers aan klinische studies te beschermen. Allepersoonlijke gezondheidsgegevens en studiedossiers worden beschermd door een nummeringssysteem: naam en contactgegevens worden nooit weergegeven of openbaar gemaakt, tenzij dit bij wet is vereist. Ook studieresultaten in wetenschappelijke tijdschriften zijn volledig anoniem en kunnen niet worden gelinkt aan individuele studiedeelnemers.
Geinteresseerden kunnen zoeken naar recente of actuele klinische studies van AbbVie die zich op verschillende aandoeningen richten. Om meer studies wereldwijd te vinden, kan de website ClinicalTrials.gov gebruikt worden.
Na deelname kan de onderzoeker van de studie of het onderzoeksinstituut om gegevens worden gevraagd. Als een studie wordt voortgezet, kunnen er geen resultaten worden gedeeld voordat de studie officieel is voltooid.

Zoek klinische studies in Nederland